به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ؛ موسسه آموزش عالی سلمان اقدام به برگزاری المپیاد علمی نموده است . علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به مسئول فرهنگی موسسه ، سرکارخانم میرزائی مراجعه نمایند.