به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، مشکل پرداخت الکترونیک برطرف گردیده است و از این پس فقط از طریق پرتال دانشجویی می بایست هزینه غذا پرداخت و رزرو انجام گردد.ضمنا دانشجویان خوابگاهی می توانند با ارائه مدرک اسکان خوابگاه ، می توانند از وعده شام  نیز استفاده نمایند.