فراخوان دو ماهنامه دانشجویی مددراه شماره دوم

انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، برای انتشار شماره دوم دوماهنامه «مددراه» آماده پذیرش مقالات علمی دانشجویان و دانش پژوهان محترم در همه رشته ها و حرفه های یاورانه در قالب موضوع (نقش مددکاری اجتماعی در آسیب شناسی معضلات و مشکلات بانوان) می باشد.

این موضوع پیشنهادی می باشد و پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را در قالب “مقاله اصیل علمی – پژوهشی”، “علمی – مروری”، “معرفی کتاب” و “ترجمه” به ایمیل Madadraah@gmail.com و یا amiralipix@yahoo.com تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ ارسال کنند.
به پژوهشگران محترم گواهی چاپ مقاله در این نشریه اعطا خواهد شد.