به اطلاع دانشجویان نو ورود موسسه آموزش عالی حکمت رضوی می رساند از روزشنبه مورخ ۱۶ مهرماه کلیه کلاسها به صورت حضوری دایر می باشد. کلاس هایی که زمان ان در برنامه کلاسی مشخص نیست، تا اعلام زمان دقیق آن برگزار نمی گردد. مابقی کلاس ها طبق برنامه کلاسی شما برگزار خواهد گردید.