به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ؛ با توجه به قطعی پیام رسانهای خارجی ، موسسه آموزش عالی حکمت رضوی اقدام به ایجاد گروه در پیام رسان ایتا نموده است . از دانشجویان محترم تقاضا می شود از طریق لینک زیر به گروه بپیوندند:                          https://eitaa.com/joinchat/3008233616G96faa9e49c