به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند، شروع کلاسها از شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ می باشد.