به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند: انتخاب واحد درسی تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ تمدید گردید.