ضمن تبریک به عزیزانی که در  آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ این موسسه پذیرفته شده اند، به اطلاع  می رساند زمان مراجعه وثبت نام از روز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ می باشد. مدارک مورد نیاز ثبت نام:

ساعت مراجعه جهت ثبت نام :۱۴-۸