فرصت مجدد برای نام نویسی جاماندگان در رشته های بدون آزمون فراهم شد.

مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان با سوابق تحصیلی تا ۶ شهریور تمدید شد.متقاضیان جهت انتخاب رشته به سایت https://sanjesh.org مراجعه نمایند.