از کلیه دانشجویانی که از خدمات سلف موسسه استفاده می کنند و تا کنون برای درج اطلاعات تغذیه بر روی کارت دانشجویی اقدام ننموده اند ، تقاضا می شود هر چه سریعتر و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴به بخش کامپیوتر سرکارخانم جولائی مراجعه نمایند..