نظر به اینکه کار انتقال اطلاعات و بارگذاری آن در بانک اطلاعاتی وزارت علوم در حال انجام می باشد؛ از تمامی دانشجویانی که تمایل دارند از وام دانشجویی استفاده نمایند تقاضا می شود به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir    مراجعه نمایند . شایان ذکر است دانشجویانی که قصد دارند ثبت نام جدید( برای اولین بار است که قصد دریافت وام دارند) نمایند ممکن است به دلیل انجام عملیات بارگذاری اطلاعات با خطا مواجه شوند که این امر نیز پس از بارگذاری اطلاعات برطرف خواهد شد.

دانشجویان محترم توجه داشته باشید که به درخواستهای وام ، بدون تحویل مدارک لازم هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.