شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت ، امام محمد تقی (علیه السلام) بر همه مسلمانان تسلیت باد.