دانشجویان محترم به اطلاع می رساند کلاسهای تربیت بدنی۱ و ورزش ۱ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ در سامانه وبینار طبق برنامه کلاسی برگزار می گردد.