کلیه دانشجویانی که در پرتال وبینار یا LMS خود مشکل دارند فقط تا آخر این هفته (۱۴۰۰/۸/۲۶) فرصت دارند که با مراجعه به آموزش مشکلات خود را بررسی و برطرف نمایند بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه عذری در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.