کلاس رشد جناب آقای دکتر طهرانچی فردا پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ برگزار نمی گردد. از این پس این کلاس طبق برنامه کلاسی( هفته های زوج) برگزار خواهد گردید.