کلاس آمار دانشجویان کارشناسی ارشد با استاد محترم جناب آقای دکتر طباطبایی فردا پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ از ساعت ۱۴-۸ به صورت حضوری در موسسه و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار می گردد. همراه داشتن کارت واکسن الزامی می باشد.( در صورت همراه نبودن کارت واکسن از ورود دانشجو به کلاس ممانعت به عمل خواهد آمد.)