دانشجویان محترم می توانندجهت هدفمندسازی و افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش های دانشگاهی به ویژه پایان نامه هاو رساله های تحصیلات تکمیلی و بررسی پیشینه موضوع تحقیق خود به سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) به آدرس زیر مراجعه نمایند:

https://pishineh.irandoc.ac.ir

بررسی ها در کوتاهترین زمان در پایگاه اطلاعات علمی ایران به نشانی  https://ganj.irandoc.ac.ir برای کاربر و همه کسانی که کاربر بخواهد ارسال می گردد.