جهت رفاه حال دانشجویان افغانستانی( دختر، پسر) که برای اخذ ویزا ملزم به خروج از کشور بوده اند این امکان فراهم گردیده است که برای اخذ ویزا به جزیره کیش مراجعه نمایند و دیگر نیازی به خروج از کشور نیست.