پذیرفته شدگان محترمی که ساکن شهرستان می باشند مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را از طریق پست سفارشی به ادرس مشهد، بولوار اندیشه، اندیشه ۶۸ جنب پارک نیلوفر آبی به کد پستی ۹۱۸۷۱۶۹۷۹۹موسسه آموزش عالی حکمت رضوی ارسال نمایند.