به اطلاع می رساند جهت رفاه دانشجویان نوورود ، ساعت کاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰-۸ و روز پنجشنبه ۱۳/۳۰-۸ می باشد.