به اطلاع دانشجویان محترم مددجوی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی می باشند می رساند جهت تکمیل مدارک، نام نام خانوادگی، کدملی و شماره دانشجویی خود را حداکثر تا تاریح ۱۴۰۰/۲/۳۱ به شماره ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰پیامک نمایند.