به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند، مهلت دریافت وام تمدید و متقاضیان نیمسال دوم ۰۰-۹۹ فقط تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ فرصت دارنددر پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir تقاضای خود را ثبت نموده سپس مدارک خود را به امور وام موسسه تحویل نمایند.بدیهی است به تقاضاهای  ثبت شده در سیستم  بدون تحویل مدارک محضری ضمانت ترتیب اثری داده نخواهد شد.

شایان ذکر است مبلغ وام برای متقاضیان وام از صندوق رفاه در مقطع کارشناسی ده میلیون ریال و کارشناسی ارشدبیست میلیون ریال می باشد.

متقاضیان ملزم هستند که آئین نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام دانشجویی را مطالعه نمایند و مسئولیت عدم رعایت موارد تنظیم شده در آئین نامه به عهده شخص دانشجو می باشد.

دستورالعمل_نحوه_ورود_به_پورتال_دانشجویی

نحوه_ثبت_نام_در_پورتال

شرایط_ضمانت-تعداد_ضامنین

سند_تعهد_نامه_دانشجویی

_فرم سندتعهدنامه دانشجویی جدید