کلاس‌ آمادگی دفاعی ام‌روز برگزار نمی گردد. این کلاس‌ فردا راس ساعت‌ ۱۸ برگزار می گردد.