از دانشجویان محترمی که تمایل به شرکت در جشنواره ورزشی زمستانه دارند ، دعوت می شود جهت ثبت نام از طریق سامانه الکترونیکی پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس   http://eservices.saorg.ir/tbs اقدام نمایند.