به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند به دلیل شیوع ویروس کرونا و وخاومت اوضاع در شهر مشهد موسسه آموزش عالی حکمت رضوی فقط در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲-۸ به طور حضوری پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.شایان ذکر است کلاس ها بطور مجازی از طریق سامانه وبینار برگزار خواهد شد .