به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۹ می رساند شروع کلاسها از روز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ و به صورت آنلاین از طریق سامانه وبینار می باشد.دانشجویان محترم حتمابرنامه کلاسی خود را مجدد بررسی و طبق برنامه جدید در کلاسها شرکت نمایند.