به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای بارگذاری فایلها و منابع و یا برگزاری آزمون سامانه LMS تهیه شده است    https://hri.lms.onac.irکه نام کاربری و رمز عبور هر دانشجو در سامانه شماره دانشجویی می باشد.

فایلهای راهنمای سامانه LMS

لاگین کردن به سامانه امتحانات
https://www.aparat.com/v/lqR6m

کلیات سامانه برگذاری امتحانات LMS
https://www.aparat.com/v/XSweG

تعریف درس سامانه برگزاری امتحانات و آزمون آنلاین آنک
https://www.aparat.com/v/oPR4L

آموزش ایجاد آزمون در سامانه LMS آنک ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
https://www.aparat.com/v/rmUZc

نحوه شرکت در آزمون توسط دانشجو
https://www.aparat.com/v/NBvuC