بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید ، دانشجویان و کارکنان محترم می رساند بنا به تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا و با توجه به وضعیت بحرانی مشهد ، فعالیتهای اداری موسسه از روز شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته تعطیل می باشد. بدیهی است فعالیتهای آموزشی و امتحانات غیرحضوری طبق برنامه انجام می شود.