قابل توجه دانشجویان غیربومی ساکن و یا خارج خوابگاههای دانشجویی -به منظور تعیین تکلیف امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری، کلیه دانشجویان غیربومی که در خوابگاه اسکان داشته اند ویا به هر علتی در خوابگاه دانشجویی ساکن نمی باشند، حداکثر تا روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه آدرس و شماره تلفن محل سکونت والدین خودرا با قید نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰ پیامک نمایند.عواقب عدم ارسال آدرس و اطلاعات خواسته شده به عهده شخص دانشجو می باشد.