به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند، جهت ثبت پروپوزال در سامانه همانندجو ایرانداک می بایست از قسمت بیان مسئله تا انتهای فرضیه ثبت نمایند.
قابل ذکر است جهت ثبت پایان نامه از قسمت مقدمه تا انتهای فصل ۵ قبل از فهرست منابع ثبت نمایند.