پیرو تصمیم کارگروه ویژه پیشگیری از ویروس کرونا و با نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به منظور حفظ سلامت دانشگاهیان کلیه فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس ها از روز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد.

لازم به یاد آوری است کلیه فعالیت های اداری برقرار می باشد و جلسات دفاع از پایان نامه طبق برنامه برگزار می گردد.