به اطلاع متقاضیان محترم وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ می رساند؛ از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ لغایت ۹۸/۱۲/۰۵ به سایت bp.swf.ir مراجعه و درخواست خود راثبت نمایید. بدیهی است پس از تاریخ اعلام شده هیچ درخواستی قابل رسیدگی نمی باشد.