به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا بر روی سرورهای موسسه فعال می باشد.لذا دانشجویان می توانند از طریق سیستم های موسسه به پایگاه سیویلیکا دسترسی داشته باشند.کتابخانه موسسه آموزش عالی حکمت رضوی