تمدید شد
جهت جلب رضایتمندی دانشجویان،بدینوسیله مهلت پرداخت وام های دانشجویی استثنائاً برای بار دوم تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۰تمدید گردید. از متقاضیان محترمی که تا کنون اقدام به ثبت نام ننموده اند تقاضا می شود در اسرع وقت جهت ثبت نام به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی bp.swf.ir مراجعه و درخواست وام خود را ثبت نمایند. بدیهی است پس از مهلت مقرر هیچ درخواستی پذیرفته نخواهد بود.