“من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا”
چه زیباتر از اینکه انسان بر همه مظاهر وجود خود مسلط شود و بر ارزشهای الهی ملتزم بماند و سالها در راه معشوق خود تحمل درد و رنج نماید و در دفاع از مظلومین جهان در معرکه حیات و ممات بی پروا به آغوش شهادت برود.
او همچون سرداران صدر اسلام، بر وفاداری خود به ولایت و فداکاری برای امت اسلامی، در مبارزه با شیطان بزرگ، در قربانگاه عشق، عالیترین تجلی فداکاری و پرستش را در عمل نشان داد و جان خود را که آرزوی دیرینه‌اش بود، به معشوق خود، خداوند منان، تقدیم داشت.
شهادت مجاهد اسلام، سردار قاسم سلیمانی و همراهان دیگرش را تسلیت می‌گوئیم و این اقدام ناجوانمردانه و تجاوزکارانه آمریکا و هم‌پیمانانش را محکوم می‌نمائیم.