استاد ارجمند جناب آقای معصومیان

با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای مادر گرامیتان رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.
موسسه آموزش عالی حکمت رضوی