کلاس جبرانی درس رفتار و روابط انسانی سرکارخانم آهنچیان روز پنجشنبه ۹۸/۹/۲۸ ساعت ۱۵-۱۲ کلاس ۱۰۴ برگزار می گردد.