استاد محترم جناب آقای دکتر بهنام فر:
با اندوه بسیار درگذشت جانگداز برادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی وبرای بازماندگان صبر، سلامتی و بهروزی ازخداوند متعال خواستاریم.

از طرف ریاست، هیئت موسس، اساتید وکارکنان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی