ثبت نام بیست و سومین مراسم ازدواج دانشجویی شروع شد.

زوجینی که حداقل یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آن ها در فاصله زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر۹۸ می باشد. می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.
ezdevaj.org
ezdevaj.nahad.ir

آی دی جهت پاسخگویی به سوالات شما
@masir_6
☎️۳۸۴۱۶۶۹۳_ ۳۸۴۵۱۵۲۷ ستاد ازدواج دانشجویی استان(جشنواره مسیر خوشبختی)

@setad_ezdevaj