به اطلاع داوطلبان متقاضی ثبت نام تکمیل ظرفیت می رساند، از تاریخ سه شنبه ۹۸/۸/۲۸ لغایت ۹۸/۱۰/۳۰ با مدارک لازم و تکمیل فرم پیش ثبت نام به نشانی موسسه واقع در قاسم آباد- بلوار اندیشه – اندیشه۶۸- چهارراه اول – سمت چپ – پشت بوستان نیلوفر آبی – موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مراجعه فرمائید.