جامه‌ی عزای تو، آرامِ جانِ ماست؛ حسین
اما به حرمت حلول ربیع، جایش را به سپیدجامه‌ای خواهد داد …

▫️تمام نشد فصلِ عاشقی آقا…
ما منتظریم قلبِ عزادارمان، به حلاوتِ قدمهایِ پسر فاطمه، رخت عزا از تن بدر کند.

این آرزو می‌ماند و بدرقه‌ی ماه عاشقی!
🌙 حلول ماه ربیع مبارک.