درسی که اربعین به ما می دهد، زنده نگه داشتن یادِحقیقت وخاطره ی شهادت درمقابل طوفان تبلیغات دشمن است . . .                                                           فرا رسیدن اربعین حسینی بر عاشقان و دلدادگان اباعبدا… الحسین (علیه السلام) تسلیت باد.