به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ترم تابستان ۹۸/۷/۱۵ می باشد.