به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند ؛ از تاریخ ۹۸/۷/۱۵ تا ۹۸/۸/۲۳ می توانند با مراجعه به سایت bp.swf.ir برای وام شهریه غیرانتفاعی بانک قرض الحسنه مهر ایران ثبت نام نمایند.شایان ذکر است  مبلغ وام دانشجویی برای مقطع کارشناسی ۷۵۰۰۰۰۰ ریال و مقطع کارشناسی ارشد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال برای هر ترم می باشد. سقف درخواست وام دانشجویی برای مقطع کارشناسی ۶ بار در طول سنوات مجاز و برای مقطع کارشناسی ارشد ۳ بار در طول سنوات تحصیل به شرط رعایت ضوابط می باشد.