ضمن عرض تبریک به عزیزانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ پذیرفته شده اند؛ بدینوسیله برای اطلاع از نحوه و تاریخ ثبت نام و مدارک لازم مطالب ذیل را به دقت مطالعه نمایید و در روزهای یکشنبه ۹۸/۶/۲۴ لغایت سه شنبه ۹۸/۶/۲۶ ازساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ برای ثبت نام به محل موسسه واقع در قاسم آباد- اندیشه ۶۸-چهارراه اول- سمت چپ- پشت بوستان نیلوفر آبی- موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مراجعه فرمائید.