به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند جهت سهولت در انجام فرایند ثبت نام به نشانی موسسه واقع در قاسم آباد- بلوار اندیشه ۶۸- چهارراه اول – سمت چپ- موسسه آموزش عالی حکمت رضوی – اتاق کامپیوتر مراجعه فرمائید.

تلفن: ۶۱-۳۶۲۳۸۶۵۸                  نشانی سایت: https://hri.ac.ir

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی

از داوطلبان محترم مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی تقاضا می شود؛ فرم پیش نویس تقاضانامه تکمیل شده را هنگام مراجعه همراه داشته باشند.