۲۴ ذی الحجه روز مباهله و روز اثبات حقانیت اسلام و تشیع مبارک باد.