شهیدان رجائی و باهنر نمادی ماندگار از وحدت ملت و دولت در تاریخ پرافتخار انقلاب شکوهمند ایران اسلامی بوده اند. دوم تا هشتم شهریور که به یاد این بزرگواران هفته دولت نامیده شده است را گرامی می داریم.