عید سعید غدیر ، عید اکمال دین و اتمام نعمت الهی بر همه حق پویان مبارک باد.