سالروز پاکترین، زلالترین، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارک باد.